לוח ‭:10‬ הניגודים הממדיים והרציפות החללית בסגנון הגותי