תק!ריט כ-א : חתכים (משמאל לימין‭.(‬ הדוא1מ1 של מילאנו ,• הקאתידראלה של ריימס ‭(1241—1212)‬ וכנסיית וםטמינסטר ‭(1269—1245)‬