תק1ריט כ : הקאתידראלה של מילאנו (ראשיתה ב־‭; (1386‬ 'נוטר־דאם' של פאריס ‭(1235—1163)‬ והקאתידראלה של סולסברי, תוכניות (משמאל לימין)