תקןריט י"ט. תוכניות (משמאל לימין) של כנסיית סאנטה־מריה־אין־קוסמדין, רומא (סוף המאה ח‭;(‬ כנסיית סאנטה־ מיניאטו־אל־מ1נטה, פירנצה ‭(1065—1018)‬ ו כנסיית סאנט־אמ3ר1‭,1'ג‬ מילאנו (המחצית השנייה של המאה הי"א)