ההפסקה הבארבארית של הקצבים

בטקירה סכימאטית בסקירתנו היינו רשאים , לאמיתו של דבר , לדלוג על שלוש מאות השנים שבין המאות השמינית והעשירית , ולעבור מן התקופה הביזאנטית ישר אל הרומאנית . ואמנם , אותן שלוש המאות הן בעצם תקופה של הכנה , שלא נמצא בה נוסתה חללית , שאפשר להגדירה על ידי ניתוחן של דוגמאות אחדות . אבל בני זמננו—אולי משום שנתנסו גם הם בתקופת הבשלה ממושכת , והיא היתד . רבת לבטים אבל גם רבת הנאות—ננהים מאוד אחרי זמני ההתהוות , שבהם אפשר למצוא , מתחת למעטה של ירידה מדומה , אמנים בעלי כוח והעזה , השבים ומציגים מבראשית את כל עצם בעיית הארדיכלות . ברקע ההיסטורי של מאות השנים הללו דווקא , הנחשבות בדברי הימים כמאות בארבאריות וכולן פלישות , מאבקים ורודנויות , נוצרה תודעת העצמאות האיטלקית , שעתידה היתר . לגבור ולנחול ניצחון בתקופת הערים . הבניינים הגולמיים והבינוניים לכאורה של הזמן ההוא היו עריסתה של הארדיכלות הרומאנית' ומאלף דוגמאותיו הפשוטות והעממיות עולה אלינו קול הבשורה , ונובטים לעינינו הנבטים הראשונים של ההשגות החלליות של המאות האחת עשרה וה שתים עשרה , שהיו ימי תחייתה הראשונה של הבנייה האירופית . ואלה הם היסודו...  אל הספר
מוסד ביאליק