תק)ריט י"ח. אנטמיו די טראלה ואיסיד1ר1 דא־מילט‭:1‬ התוכנית והחתך של האגיה־סוםיה (הושלמה ב־‭,(537‬ קושטא ; כנסיית סאן־ויסאלה (הושלמה ב־‭,(547‬ ראווינה. תוכניות (משמאל לימין)