כנסיית סאנטה־מריה־איךקוסמדץ. רומא ‭))‬המאות ז—ח לספה"נ)