לוח ‭:9‬ ההפסקה הבארבארית של הקצבים והמטריקה הרומאנית תקרת הכורוס בקאתידראלה ‭Die Miichtige‬