לוח ‭:8‬ תאוצה כיוונית והתפשטות בביזאנטיון מעבר לעמוד — הכנסייה החדשה של סאנט־אפולינרה. ראווינה ‭(506—493)‬ אדי־טראלה וא. די־מילטו: כנסיית 'החכמה הקדושה' (הגיה סופיה) כנסיית סאן־ויטאלה. ראווינה ‭(547—530)‬ א. די־טראלה וא. די־מילטו ; כנסיית 'החכמה הקדושה' (הגיה סופיה‭.(‬ קושטא (הושלמה בשנת ‭(537‬