לוה ‭:7‬ הקו־המבוון האנושי של החלל הנוצרי סאנטה־םאבינה. רומא ‭432—422)‬ לספה"נ)