מקדש, סיראקתי (המאה ה לפני סה"נ‭,(‬ שהפכוהו לכנסייה נוצרית במאה ז לסה"נ לוח ‭:7‬ הקו־המכוון האנושי של החלל הנוצרי