הכיוון האנושי בחלל הנוצרי

הנוצרים הוצרכו לבחור את צורת מקדשם מתוך המילון של הארדיכלות ההלינסטית והרומאית , ומאחר שהחוקים היו גם מעצמאותם ההסתכלותית של היוונים וגם מן התיאטרליות של הרומאים , הרי בחרו לעצמם מה שהיה חיוני בשבילם בשני הנסיונות הקודמים גם יחד ; הם זיווגו בכנסייה את קנה המידה האנושי של היוונים ואת תודעת החלל הפנימי של הרומאים . בשם האדם חוללו הנוצרים מהפכה פונקציונאלית בחלל הלאטיני . אין הכנסייה הנוצרית בניין מסתורי שבתוכו מוצנע צלמו של אלוה מעין רואימ ; במידה ' מסוימת אינה אף בית אלוהים , אלא בית ועד למאמינים , המתכנסים בד . לשם תפילה והשתתפות בפולחן . מטבע הדברים היה שהנוצרים נפנו אל הבאםיליקה יותר משנפנו אל המקדש הרומאי , מפני שהבאםיליקה ייצגה את הנושא החברתי , העדתי , בעולם הבנייה . וכן היה טבעי הדבר , שהיו נוטים תכופות לצמצם את הפרופורציות של הבאסיליקה הרומאית , מפני שדת ההפנמה T - והאהבה ביקשה בימה בשיעור אנושי , בימה בקנה מידתם של הללו שאותם היא נועדה לכנס ולהעלות העלאה רוחנית . באופן זה שינתה הכנסייה שינוי יסודי את הצורה מבחינת הכמות או הממדים , את המהפכה החללית הזאת חוללה על ידי הסדרם של כל ...  אל הספר
מוסד ביאליק