תקזריט ס"ז. תוכניות (משמאל לימין‭:(‬ הבאםיליקה אולפיה (ראשיתה במאה ב לסה-נ) וכנסיית םאנטא־סאבינה ‭.(430—422)‬ רומא