החלל הסטאטי של רומא העתיקה

כדי למנוע טעויות מן הדין הוא לשוב ולהטעים , כי המשפט הארדיכלי , שאנו חורצים כאן לצורכה המצומצם של סקירתנו ההיסטורית על התקופות החלליות , אינו זהה עם המשפט האסתיטי . הפארתי נון הוא יצירה לא ארדיכלית , אבל אין הוא פוסק משום כך מלהיות כליל של אמנות ו וכל מי שלא יעריך את גדולתו הפיסולית יגלה חוסר רגישות אסתיטית . ואולם כשאנו עוברים אל הארדיכלות הרומאית , מסתכלים בתחזורות השונות של מצבות התקופה הקיסרית , ומתארים לעצמנו את חללו של איזה פורום רומאי ואת הרגש האופף אותו , אפשר לנו אמנם לומר שבניינים רומאיים רבים אינם יצירות של אמנות , אבל לעולם לא נגיד שאין בהם משום ארדיכלות . החלל הפנימי מצוי כאן בקנה מידה אדיר , ואם לא היתה להם לרומאים אותה עדינות דרוכה , שבה חוננו הפסלים הארדיכלים ביוון , הרי הצטיינו בחוש ובכישרון של בנאים ארדיכלים ! ובכך אצור , בעצם , עיקרה של אדריכלות . ודאי , לעתים קרובות לא ידעו להטביע בפלאסטיקה שלהם את מטבע נושאיהם החלליים והנפחיים , אבל היתד . להם ההשראה הנעלה והנועזת של הנושאים הללו , והיא היא בסופו של דבר ההשראה האדריכלית . אפילו הסופרים , שאין לחשוד בהם שחיבבו את ...  אל הספר
מוסד ביאליק