תק1ריט ט"ו. ההתפתחות הפלאנימטרית של מקדש יווני (משמאל לימין)