לוח ‭:6‬ החלל הסטאטי של רומא העתיקה האמפיתיאטרון. ויתנה (המאות א־ג לסה"נ)