כיפת הפאנתיאון. רומא ‭27)‬ לפני סה"נ ; שוחזרה בשנים ‭125—115‬ לסה"נ)