לוח ‭:6‬ החלל י ) סטאטי של רומא העתיקה הפאנתיאון ברומא ‭27)‬ לפני סה"נ ; שוחזר בשנים ‭125—115‬ לסה"נ;