ה'באסיליקה' (המאה ו לפני סה"נ) ומקדש פ1סייד1ן (המאה ד, לפני סה"נ‭.(‬ פסטום, איטליה לוח ‭:5‬ קנה־המידה האנושי של היוונים