מראות ה'באסיליקה' (המאה ו לפני סה"נ) ומקדש פוסייד1ן (המאה ה לפני סה"נ‭.(‬ פסטום, איטליה לוח 5 ־ קנה ־המידה האנושי של היוונים