לוח ‭:4‬ החלל הפנימי בתיאור הפוטוגראפי כיכר סאן־מארקו. ויניציה (המאה הט"ו)