פרק ד: תפיסת החלל במרוצת הדורות

היסטוריה ממצה של הארדיכלות היא תולדותיהם של הגורמים המרובים , שהשפיעו על פעילות הבי נוי במשך כל הדורות , ושמניינם כולל כמעט את כל סולם רציותיו של האדם . הארדיכלות נענית לצרכים רבים ושונים כל כך , עד שלתאר כראוי את השתלשלותה משמע לתאר את דברי ימי התרבות עצמה ואת תולדות הגורמים שמהם היא מורכבת , וכיצד תודות להתלבטותו של גורם אחד בתקו פה אחת ושל גורם אחר בתקופה אחרת—אף על פי שכולם תמיד מצויים ומשתפים השפעה—נולדו התפיסות השונות של החלל . יתר על כן : היסטוריה כזאת תהיה גם תולדותיהם של הערכים האמ נותיים וגם של המשפט עליהם , בלומר של האישים היוצרים , שעל יסוד אותה תרבות חללית או אותו טעם ארדיכלי יצרו יצירות תפארת , ששלמותם אינה טעונה הוכחה , ושתוכנם הפורמאלי הפך אחר כך יסוד מיסודי תרבותה וטעמה של התקופה הבאה . במידה שמותר לשרטט בראשי קווים תהליך היסטורי ביקורתי בנוגע לתקופה או אישיות אמנו תית , מן הראוי לעמוד קודם כל על הנתונים הבאים : ( א ) ה מ י ק ד מ ו ת החברתיות . כל בניין הוא פרי של תוכנית , והתוכנית מושתתת על מצבם הכלכלי של יוזמי הבניין , על התנאים הכלכליים שבהם שרויה ארצם , על אורח...  אל הספר
מוסד ביאליק