תק)ריט י"א. ם. ל. רייט : תרשים של 'הבית מעל ‭.'האשד‬ בר־ראן, ארה"ב ‭(1936)‬