ת&ריס י. א דא־סאנגאלו ומיכלאנג'לו: תרשים של ארמון םארניזה. רומא ‭.(1530—1515)‬ השירסוס לפי ליסארואי