הכנסייה סאנט־אנט1ניו, מנקודות־ראות שונות. פאדואה (המאות י"ג־י"ד) לוח ‭:3‬ המשחקים הנפחיים בציור הפוטוגראפי סידרת תצלומים, שנעשו מנקודות־ראות שונות, יש בה כדי לתקן את הרשמים הנפחיים של הארדיכלות. אכן המכשיר הטוב ביותר למתן ציור נפחי הולם הוא הראינוע.