פ. ל. רייט : בית־המנהלד. של מפעלי ם. ק. ‭1'ג‬נס1ן. ראסין, ויסקונסין, ארה"ב ‭(1939—1936)‬ לוח ‭:3‬ המשחקים הנפחיים בציור הפוטוגראפי