לוח ‭:2‬ שטחים ונפחים בתצלום מיכלאנג'לו: כיכר קאמ3ידולי‭.1‬ רומא ‭(1557—1546)‬