לוח ‭:2‬ שטחים ונפחים בתצלום ם. ל. רייט : הבית מעל לאשר ‭.(Falling water)‬ בר־ראן, ארה"ב ‭(1936)‬