תשריטים ו־ז. תוכנית התחריט א, בהטלה של המבנה היסודי וכאינטרפריטאציה חללית