תחריטים ד־ה. החלל הפנימי והחלל החיצוני של התחריט א