תשריטים ב־ג. פישוט התוכנית שבתשריט x והניגאטיבה שלה