תק)ריט א. מיכלאנג'לו: התוכנית לכנסיית סאן־פייטרו (לערך ‭.(1520‬ רומא התוכנית מאת ב1נאני