הקדמה להוצאה העברית

ספר זה תכליתו להראות שייחודה של הארדיכלות הוא החלל , המקומות הריקים האצורים במבנים ובאזורים העירוניים ; שחללים אלו משקפים את חייה החברתיים של תקופה מסוימת , את אורח חייה ושאיפותיה ; ולסוף , שבחללים אלו מתגלמת אישיותם היוצרת של האדריכלים . ספרנו דורש ומפרש את הארדיכלות במידות היסטוריות , אבל אין תכליתו להציע הסבר ביקורתי מדויק יותר למצבות העבר בלבד . עיקר מגמתו—לקדם את העיצוב המודרני של החללים העירוניים והארדי כליים , המשמשים מקום מגוריהם וחייהם של בני האדם . בלי הכושר של 'ראיית' החללים , בלי הידיעה כיצד 'לקרוא' את ארשת פניהם , כיצד לאהוב אותם , לא יהיה בו בבית או בעיר משום ' נאום' עקיב והרמוני , אלא צירוף חסר צורה של חדרים וגיבוב של מבנים ללא משמעות חברתית ומגמה קיבוצית . הבעיה קיימת בישראל כמו בכל ארץ אחרת בעולם . כרגיל לא תמצא בספרים על תולדות הארדיכלות פרק על ארדיכלות יהודית , מפני שסבורים כי היהודים , בייחוד בגלות ובגיטאות , היו מנועים מלתת מבע ארדיכלי לתרבותם הנעלה , לאורח חייהם , לנטיותיהם האדריכליות . דעה זו אינה נכונה אלא בחלקה . מי שמבקר בגיטאות באירופה , ובייחוד באיטליה , מ...  אל הספר
מוסד ביאליק