רשימות התשריטים והתוכניות

עמוד 20 תשריט א : מיכלאנג'לו' התוכנית לכנסיית סאן פייטרו ברומא 22 תשריט ב : פישוט התוכנית לכנסיית םאן פייטרו ברומא 22 תשריט ג : הניגאטיבה של התוכנית לכנסיית סאן פייטרו ברומא 23 תשריט ד : החלל הפנימי של כנסיית םאן פייטרו ברומא 23 תשריט ה : החלל החיצוני של כנסיית םאן פייטרו ברומא 24 תשריט ו : ההטלה של המבנה היסודי לכנסיית סאן פייטרו ברומא 24 תשריט ז : אינטרפריטאציה חללית של המבנה היסודי לכנסיית םאן פייטרו ברומא 26 תשריט ח : אינטרפריטאציה חללית שנייה של תוכנית כנסיית סאן פייטרו ברומא 26 תשריט ט : אינטרפריטאציה חללית שלישית של תוכנית כנסיית סאן פייטרו ברומא 27 תשריט י : תרשים של ארמון פארניזה ברומא 28 תשריט י"א : תרשים של 'הבית מעל . 'האשד בר ראן , אה"ב 29 תשריט י"ב : ניגאטיבה של תרשים הארמון פארניזה ברומא 29 תשריט י"ג : אינטרפריטאציה של תרשים הארמון פארניזה ברומא 30 תשריט י"ד : אינטרפריטאציה של תרשים 'הבית מעל האשד' בבר ראן' אה"ב 35 תשריט ט"ו : ההתפתחות הפלאנימטרית של מקדש יווני 38 תשריט ט"ז : תוכניות הבאסיליקה אולפיה וכנסיית סאנטה סאבינה ברומא 40 תשריט י"ז : תוכניות הפאנתיאון , מקדש מינר...  אל הספר
מוסד ביאליק