רשימה ביבליוגרפית

אבישי , מרדכי שירה" , , ' רומן גדול וחידה ספרותית . * מעריב . 26 . 3 . 71 , אבן , יוסף , 'הדיאלוג בסיפורי ש"י עגנון ודרבי , 'עיצובו הספרות ג 2 , ' בנובמבר ו 97 ו . אופיר , יוסף 'שירה" , של ש"י , "עגבון ה א ר ץ , 22 ו 2 במאי ו 97 ו . אויבך , אפרימ א . "על אמונה וכפירה ביצירתו של ש"י , "עגנון על ציונות ויהדות , עיונים ומסות , ירושלים , תשמ '' ה . אלשטיין , יואב רקע" , מדרשי , "סמוי שמואל יוסף עגנון , מבחר מאמרים על יצירתו , ליקט וצירף מבוא הלל ברזל , עם עובד , , 1982 עמ' . 531-521 באנד , אברהם , "קשרי קשרים' וקשריו ; ממקורותיה של 'שירה , "' מולד , 'ד תשל"א , עמ' . 101-97 Band , Arnold X , Nostalgia and Nightmare ; A Study in the Fiction of S . Y . Agnon , . Univ . of California Press , Berkeley and Los Angeles , 1968 בלאט , אברהם הרומן" , לבית הרבסט , * הצפה . 21 . 9 . 60 , בן-גריון , עמנואל , שבילי האגרה , מוסר ביאליק , ירושלים , תש"ל . בן-עזר , אהוד , "אומנות ומדע כנגד אישה ודת , על 'שירה' לש"י , "עגנון ע ל המשמר , ; 26 . 3 . 71 "עגנון וסוד החוט המשולש ; שירה - אישה שיש . "להכותה ע ל ה...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים