בשולי הספר "שירה" ו"שבועת אמונים" - נקודות מפגש

מתוך מחקרנו בספר "שירה" למדנו מה רבה זיקתו של ספר זה לכלל היצירה העגנונית על איפיוניה המרכזיים . כן התבררה לנו קרבתו המדהימה של ספר ' שירה * ל '' שבועת אמונים" מבחינה רעיונית ופואטית . על קרבה זאת נעמוד בפרקנו "בשולי , 'הספר תוך התמקדות בנקודות המפגש אשר בין שתי יצירות אלה . . 1 משבר האמונה התימטיקה הכללית המצויה בתשתית שתי היצירות היא משבר האמונה הפוקד את היהודי המודרני על רקע המפגש שבין היהדות המסורתית ובין תרבות המערב על זרמי החילון הפועלים בתוכה . בשני הסיפורים הגיבור המרכזי הוא איש מדע מיוצאי גרמניה ( אוסטריה , ( מעריץ נלהב של התרבות היוונית הקלאסית על 1 "כל סיפוריו של שמואל יוסף עגנוך עד" , . "הנה שוקן , תשכיר , רט " ז-רצ '' ח . 2 מספרי העמודים מפנים לסיפור "שבועת אמונים" המובא בחלקו הראשון של הספר הבגידה ולקחה מאת דינה שטרן , שוקן , ירושלים ותל-אביב , 989 ו , המכיל את הסיפור של ש"י עגנון ואת מחקרי על "שבועת . "אמונים שלוחותיה . רכניץ הוא מורה לרומית ולגרמנית בעוד הרבסט הוא מרצה להיסטוריה של הביזנס ומומחה לכנסיה הביזנטית ( וראה הקשר : רומי-ביזנט . ( שניהם , רבניץ והרבסט , רואים א...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים