בואי שירה, בואי

פעמיים שם עגנון בפי הרבסט את הקריאה הנואשת שירה , שירה . בפעם הראשונה היה זה בחלום , בקבוצת אחינועם , כאשר ראה את עצמו מובל לתלייה באשמת אונס ורצח ולפתע הופיעה שירה . "נשא עיניו כנגדה דרך בקשה ותחנונים לעורר נפשה עליו , שתבוא ותעיד בו שהוא אינו אשם . אבל שירה לא ניכר בה שמתכוונת היא לומר דבר לטובתו . הגביה קולו וצעק "שירה , . ( 347 ) "שירה עגנון השקיע רמזים ברורים לשירת "האזינו" בתאור זה . בשירת "האזינו" נאמר : " ועתה כתבו לכם את השירה הזאת ולמדה את בני ישראל , שימה בפיהם למען תהיה-לי השירה הזאת לעד בבני ישראל כי אביאנו אל האדמה אשר נשבעתי לאבותיו ... וענתה השירה הזאת לפניו לעד " ... בהמשך לתהליך הרמוניזציה הפוקד את היהדות בהשפעת הרבסט וחבריו , משנה כביכול שירת "האזינו" את צורתה ולובשת את דמותה המפלצתית של האחות שירה . אי לכך בניגוד לנאמר בשירת : "האזינו" "וענתה השירה הזאת לפניו לעד" , 54 ראה פרקנו לקנות פנס בדיל . 55 הושע , 'ב ב '' א-ב"ב . 1 דברים ל '' א י"ט 2 שם , שם , כ"א נאמר כאן * לא ניכר בה , בשירה , שמתכוונת היא לומר דבר . 'לטובתו מדברי הרבסט להנריאטה "אלמלא את היו תולים אותי כ...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים