גבריאל

גבריאל הוא בנו הקטן של הרבסט , הרך הנולד , שביום בו הוכנס בבריתו של אברהם אבינו , אביו נטשו , כדי לדבק בשירה בבית המצורעים . השם גבריאל גורר עמו מטען עתיר משמעויות , אותן ברצוננו לבחון . גבריאל הוא שם של מלאך מבין מלאכי מעלה ושמו נזכר פעמים רבות בצד המלאך מיכאל , שהוא שר המים והברד , העומד לימינו של הקב"ה , בעוד גבריאל , שר של אש , עומד לשמאלו . בשל היותו שר של אש הושלכו עליו אגדות , הקושרות את דמותו לאש , כגון : האגדה על הצלת אברהם אבינו מכבשן האש וכן הצלת חנניה , מישאל ועזריה מכבשן האש . האש היא גם אמצעי לחימה בידו , וגבריאל הוא זה שהבעיר , לפי האגדה , אש במחנה סנחריב בעת מלחמתו בישראל . דימוי מסוג אחר שהושלך על גבריאל , הוא זה של 'האיש לבוש הבדים וקסת הסופרים במותניו" מספר יחזקאל , שפעל שורה של פעולות סמליות , כגון : התווה תווים על מצחות האנשים הכואבים את כאב ירושלים , כרי להצילם ביום חורבן ירושלים , אך הוא גם זה שלקח בידיו את גחלי האש מבינות רגלי הכרובים והבעיר את ירושלים באש . לפי המדרש השהה גבריאל גחלים בוערות אלה בידיו עד שנתעמעמו , כדי לסקל את הגזרה או לפחות כדי לשבכה , שלו השל...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים