לקנות פנס בדיל

" כי הנה חושך יכסה ארץ וערפל לאומים , ועליך יזרח ה' וכבודו עליך יראה והלכו גויים לאורך ומלכים לנגה . "זרחך הנביאים השליכו מושגי אור על אלוקי ישראל וממנו על עם ישראל , שנועד לשמש כאור לגויים . ציור פנס הבדיל בספר "שירה " הוא ניסיון פואטי נועז להעניק ממשות לאור זה ולהציגו כמוקד הדרמה הלאומית הרמוזה בספר זה . אך בטרם נתמקד בציור המטאפורי של פנס הבדיל נעיין במוטיב האור והחושך בספר , "שירה" המשמש כרקע לרעיון הפנס . מוטיב האור והחושך בספר "שירה" הדמות הנשיית , שעגנון הועידה כפרסוניפיקציה של השכינה בספר , 'ישירה קשורה במוטיב האור בדרכים רבות ומגוונות . הקבלה ייחדה לשכינה מעמד מרכזי במערכת האור , בהיותה הספירה התחתונה במערכת הספירות האלוקיות , שדרכה זורם האור אל העולם האנושי . אך זרימת האור מן המערכת האלוקית אל השכינה אינה תלויה בשכינה עצמה , כי אם בתפילה ובקיום מצוות מצד האדם . רק אם מתקיים תנאי זה משמשת השכינה באשנב לזרימת האור האלוקי וכצינור להעברת השפע האלוקי מן העליונים לעולמות התחתונים . הזכרנו את התפילה והמצווה כגורם המעורר את זרימת האור , עתה נזכיר את החטא המיסטי של "קיצוץ בנטיעות" כלש...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים