הנריאטה

" דומה דודי לצבי או לעפר האילים הנה-זה עומד אחר כתלנו משגיח מן-החלנות מציץ . "החרכים-מן דימוי הצבי , שיוחס ב"שיר השירים" לדוד , הושלך על ידי עגנון , תוך היפוך תפקידים מכוון , על הרעייה , ופותח לשם הנריאטה במקביל לסיטואציה האליגורית המונחת ביסוד ספר "שירה , * לפיה משמשת הנריאטה , רעייתו של מנפרד הרבסט , כגילום אנטרופומורפי של השכינה . הזיווג בין עם ישראל והקב"ה , המשמש בפי הנביאים כמשל ליחסי אהבה ושייכות הרריים בין עם ישראל ואלוקיו , העשיר את המושג שכינה בדימויים אנטרופומורפיים מגוונים , שהפכו לחומר בידיו של עגנון בספר . "שירה" פניה המאירות של הנריאטה , רעייתו של מנפרד הרבסט , מופנות אל בעלה באהבה , שאינה יודעת לאות והבינוי "אהובי" השגור על פיה , הוא אך ביטוי סמלי לאותה חיבה עמוקה , השמורה בנפשה למנפרד , אלוף נעוריה . הזוג מנפרד-הנריאטה , המסמל את הזיווג ישראל-שכינה הוא ווריאציה עגנונית של הדוד והרעיה מ"שירהשירים" שנים אחר נישואיהם , כלומר - התפתחות מאוחרת של יחסי ישראלשכינה . בין סמלי השכינה , שעגנון העניק להנריאטה , מצויים גם הצבעים הסמליים , כמו זהב ( צבע שערה , ( תכלת , ( צבע עיניה ...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים