"מקצת משהו על ניי"

במין צורה ' פעמים הרבה הזכרתי את ניי ולא הזכרתי את מעשיו או שסיפרתי עליו ברפרוף , עד שנדמה כמין צורה שמרפרפת בין אין לאין ( 224 )" . אבן , השם ניי הוזכר פעמים אחדות בספר "שירה" ותמיד בזיקה כלשהי להרבסט , כפי שמדגיש זאת המספר ; "ואם נמצא בו ממשות של כלום , כל עיקרה מחמת הרבסט , מחמת שזכה על ידו לקתדרא ונתוודע על ירו לליזבט ניי' ( שם . ( הדברים שלמעלה צופנים בחובם רמזים לזהותו של ניי . הצגת ניי "כמין צורה שמרפרפת בין אין לאין" מעוררת קונוטציה עם הנאמר בספר בראשית על רוח : 'ה " ורוח אלוקים מרחפת על פני המים" ומבהיר רש"י : "כסא הכבוד עומד באויר ומרחף על פני המים ברוח פיו של הקב"ה כיונה המרחפת על הקן על תמונה זאת מוסיף המדרש : "ורוח אלוקים מנשבת אין כתיב כאן , אלא מרחפת , כעוף הזה שהוא 1 בראשית , 'א ב' 2 וראה רש " י שם . מרפרף בכנפיו וכנפיו נוגעות ואינן נוגעות" . מתברר , שעגנון העדיף שלא להזכיר מפורשות את דימוי העוף , אלא רמז לקיומו של דימוי זה בדרכים עקיפות , כגון : . 1 באמצעות הפועל "רפרף" בעל הקונוטציה המדרשית עם עוף . . 2 באמצעות הזיקה לדברי רש"י על יונה מרחפת . . 3 באמצעות המילה , "צור...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים