המראה הרביעי של יחזקאל: בניין בית המקדש (פרקים מ'-מ"ח)

גם המראה הרביעי בדומה לקודמו הוא נבואת נחמה . הנביא מועבר במראה אלוקים לירושלים ומסייר בבית המקדש ההולך ונבנה מחדש . המראה כולו הוא סיור באתרי הבנייה השונים ההופכים מקום לעבודת ה' המתחדשת . נקודת השיא בחיזיון זה היא שיבת השכינה אל בית ה' דרך אותו השער ממנו הסתלקה . המושג "החזרת העטרה ליושנה" מקבל משמעות ראליסטית של סדרי ממשל , חלוקה מחודשת של הנחלאות , השבת בית דוד אל כס המלוכה , השבחת הקרקע על ידי ריפוי האדמה המלחה . 'וכר הנביא , שהמריא במראותיו הקודמים לגבהים אדירים , משקיע את מלא דמיונו במראה זה בתחומי העשייה . כך הולך ומוקם לנגד עינינו ממש - בית המקדש השלישי . יסודות מן המראה הרביעי של יחזקאל בספר ישירה" המראה הרביעי של יחזקאל משתקף בספר "שירה" בצורה ניגודית , אירונית וטרגית . כנגד בית המקדש ההולך ונבנה , מצייר הרבסט במחברתו את בית החופשית שעבדה של אנטוניה קיפח בו את סוף ימיו . "עד כמה עלתה בידו ציור בית החופשית , עד שהיה מתיירא שמא יראה בחלום מה שצייר ) "בהקיץ וו ( 2 לא יקשה לחשוף את מערכת היחסים הרבסט - שירה מתחת למסווה הטרגדיה , פרי עטו של הרבסט , על אהבת בסילאוס לאנטוניה . כן מ...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים