המראה השלישי של יחזקאל

חזון העעמות היבשות חזון העצמות היבשות הוא נבואת נחמה . נושא המראה הוא מחזה סוריאליסטי מעין כמוהו . יד ה' מעבירה את הנביא ממקומו ומניחה אותו בבקעה המלאה עצמות יבשות . לאחר שסקר את הבקעה סביב סביב , מצטווה הנביא להנבא על העצמות ולהחיותן . המחזה הסוריאליסטי של תקומת העצמות מתרחש לנגד עינינו '' .-ממש הנה אני מביא בכם רוח וחייתם ... ונתתי עליכם גידים והעליתי עליכם בשר וקרמתי עליכם עור ונתתי בכם רוח וחייתם וידעתם כי אני ה" ( ל * ז , ז- 'ה . ( ' מחזה סוריאליסטי זה זוכה להסבר מפי הנביא : 'העצמות האלה כל בית ישראל המה , הנה אומרים יבשו עצמותינו ואבדה תקוותנו נגזרנו לנו * ( ל"ז , י"א . ( חזון העצמות היבשות בא לחזק את לבם של קטני האמונה , שאינם מאמינים עוד בשיבת ציון של גולי ארץ ישראל . אך דברי הנביא אינם מותירים עוד מקום לספק . "הנה אני פותח את קברותיכם עמי והבאתי אתכם אל אדמת ישראל ... ונתתי רוח בכם וחייתם והנחתי אתכם על אדמתכם וידעתם כי אני ה' דברתי ועשיתי נאם ה" ( ל * ז י"ב - י '' ד . ( המראה הזה , השלישי במספר במראות יחזקאל , השתקפותו בספר 'שירה * רבה ומרכזית . 6 תוספות חיים , ס' מטעמים 133 ...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים