המראה השני של יחזקאל

מסע הנביא לירושלים במראה אלוקים ( פרקים א"י- 'ח ) המראה השני שראה יחזקאל ממוקד ב"תועבות . "ירושלים יחזקאל רואה שורה של מעשי תועבה בבית המקדש בירושלים , חלקם חקוקים בקירות המקדש , וחלקם מבוצעים במסגרת עבודת אלילים גלוייה או סמוייה . יחזקאל מגיע בחלומו לבית המקדש בירושלים כשהוא נישא "בציציות ראשו" בידי דמות כ"מראה אש" והופך עד למעשים הנעשים בבית המקדש , כגון : "שבעים איש מזקני בית ישראל , איש מקטרתו בידו ועתר ענן הקטרת . "עלה זוהי צורה אחת של עבודת אלילים על ידי העלאת קטורת ודומה שלפנינו ציור יסוד , ממנו שאב עגנון את החומרים לאחד הסמלים המרכזיים בספר , "שירה" הוא סמל הציגרטה והמקטורת , שעגנון הציגם כסמלים של עבודת אלילים מודרנית בבחינת קטורת לתורות זרות . מפגן עבודת האלילים בבית המקדש כולל , נוסף על הקטרת הקטורת לאלילים גם צורות עבודה נוספות , כגון : נשים המבכות את התמוז ( צורת פולחן קרומה , ( השתחוויה לשמש , שליחת זמורה לאף ועוד . על כל התועבות האלה הנעשות בבית המקדש בהשתתפות זקני העם יבוא עונש קולקטיבי , והוא : השחתת בית המקדש וירושלים תוך הצלת האנשים שלא חטאו . גם מראה זה בדומה למראה ...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים