המראה הראשון של יחזקאל: מרכבת כסא כבוד השכינה

נושא המראה הראשון של יחזקאל הוא מרכבה של אש , שבאה בסערה מן הצפון מתוך שמים נפתחים . תאור המרכבה על ארבעת אופניה וארבע החיות הנושאות אותה הוא עניין לפרשנות ענפה , ורב בה הנסתר על הנגלה . המראה כולו הוא מראה של אש ונדרש על ידי חז"ל במרכבת כבור השכינה , הנושאת עמה רמזים לחורבן בית המקדש ולהסתלקות השכינה . ואומנם חז '' ל ראו במראה זה סמלי חורבן וגאולה לעתיד , כגון : הענן האופף את המרכבה הוא רמז לחשכת הגלות , אש מתלקחת היא רמז לשרפת בית המקדש ו"נגה לו מסביב' הוא רמז לישועה לעתיד לבוא . בניגוד לריבוי הפרטים המתייחסים לחיות ולאופן תנועתן , תאור הכסא והדמות שמעליו הוא מזערי : "וממעל לרקיע ... כמראה אבן-ספיר דמות כסא ועל דמות הכסא דמות כמראה אדם עליו מלמעלה " ... ( א ' כ"ו . ( מרכבת כסא כבוד השכינה זכתה לווריאציות אחדות בספר , " שירה כגון : . 1 סנדל השמאל של שירה במרכבת השטן סנדל השמאל של שירה , בתוכו הפליגו שירה והקבצן הסטמבולי בחלומו של הרבסט , הוא בבחינת ווריאציה של מרכבת כבוד השכינה . עמדנו על כך שלפי תורת הקבלה מנעל הוא אחד הכינויים של ספירת השכינה הקרובה לעולם האנושי , וכנגדה , במערכת הס...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים