הרבסט איש המראות

מראות מספר יחזקאל אחת הדמויות הדומיננטיות אותן השליך עגנון על הרבסט , היא זו של יחזקאל הנביא , המשמש כתבנית עומק מרכזית בספר , "שירה" החל בפרקו הראשון וכלה באחרון בו . השוואת הרבסט ליחזקאל היא במובן ניגודית ואירונית , באשר הרבסט הוא בחזקת נביא שקר שדינו מות . מה הן , איפא , נקודות המפגש בין הרבסט ויחזקאל , נביא הגולה ? ו . הגולה והארץ , החורבן והגאולה יחזקאל הוא נצר ממשפחת הכהנים מבני צדוק הכהן וכפי שסבורים , מילא כבר בצעירותו תפקיד חשוב בבית המקדש . לדעת חז"ל ( מכילתא , פרשה ( 'א התחיל יחזקאל להתנבא עוד בהיותו בארץ ישראל , שאין השכינה שורה על נביא בחוצה לארץ , אלא אם שרתה עליו בארץ ישראל תחילה . יחזקאל הוא נביא גולת בבל , אך עיניו נשואות לירושלים ולבית המקדש העתיד להבנות מחדש . שני מושגי חורבן מעלה הנביא יחזקאל בנבואתו : חורבן הרוח וחורבן הארץ ושני המושגים קשורים זה בזה . הנביא רואה את גאולת עם ישראל בהתחדשות הברית בין עם ישראל ואלוקיו , כלומר - בשיבה מלאה של העם לאמונת אבותיו ולמצוות היהדות ואז יזכה גם בגאולת הארץ . על רקע תפיסה זאת נבין שהרבסט , המתנכר למסורת , לדת ולמצוותיה , ולעיק...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים