השואה "נעה, זעה ארץ גרמניא"

הדי השואה מתלווים לספר "שירה" מראשיתו ועד עצם סיומו . מהם עמומים ורחוקים , ומהם הפורצים אל קדמת הארועים ברוח המבשרת רעה . שבי דפוסים לה לשואה בספר : "שירה" דפוס של שואה רוחנית , פרי התבוללות וטמיעה , ודפוס של שואה פיסית , פרי רדיפות הגויים . השואה הפיסית עדיין לא הגיעה למימדי האימים , עדיין לא הוצתה האש במשרפות התופת לשרוף את היהודים לאפר , אך "מעשים נעשים בגרמניה , שלא דימה כל דמיון אכזרי אכזריות שכזו . כל שלא נפגע מהם מבקש להסיע דעתו מהם " . ( 135 ) עגנון משליך את גורל יהודי גרמניה על גורל הספרים , שהביאו עמהם עולי גרמניה בבואם ארצה . עתה נמכרים הם בפרוטות בכל קרן רחוב בירושלים , כי אין לבעליהם מקום בשבילם בדירתם הקטנה . הסיכום הוא יבש : "קרוב לוודאי , שאם יבקשו כל ספר יקר גרמני , לא ימצאוהו בגרמניה אלא בירושלים ימצאוהו 36 )" . ו ) הרבסט קונה בפרוטות את ההוצאה הראשונה של לידת הטרגדיה לניצ'ה ומבקש מטגליכט לפענח את שם בעליו של הספר ולא עלתה בידו , "שהיו האותיות מסוגננות ולא נכרו אם גרמניות בצורה יוונית הן , או יווניות בצורה גרמנית )" . שם ) כך הננו נרמזים לאותו רצף יוון - גרמניה , נתיב...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים