החולי והמוות

פן החולי '' כל מקום שאני שם יש ( 29 ) "חולים אומרת שירה להרבסט באחת ההגדרות העצמיות שלה . המושג חולי , כפי שהוא מוצג בספר "שירה , '' משמעו חולי גופני , שהוא סיטואציה מטאפורית לחוליי העם ולפגעי הרוח של האומה . כאחות רחמניה אמורה שירה להיות כוהנת הבריאות הלוחמת בחולי , אך לאמיתו של דבר מעמדה כאחות מסייע בידיה להסוות את מעשיה ואת חתירתה המתמדת לרע . דבריה להרבסט : '' בתור אחות רחמניה , שבקיאה בתורת הבריאות אני אומרת לך וכר " ... או : "חייב אדם לאכול , שאם אינו אוכל ... סופו שבא לידי 00 ) "חולי ו ) וכן : "ישתה כוסית קטנה זו , בתורת אחות רחמניה אני אומרת לו , שתיה זו אינה מזיקה ( 28 )" הוכחו כמעשי מרמה והעמדת פנים מסוכנת ביותר . כאחות ובירידתו של הרבסט , שירה מרבה להתעניין בשלום משפחת הרבסט ואף את התינוקת שרה אינה שוכחת '' . אם אתה מחליף קמץ בחיריק , הרי שמה כשמי . ובכן כולכם בריאים ושלמים ? טוב לגבר שהוא ואשתו וילדיו בריאים ... שמא יעשן הדוקטור ציגרטה אחת חדשה , שאומרים עליה שאינה קשה לעצבים ( 98 ) " ? אכן , שירה מוליכה את הרבסט אל מצב של חולי באמצעות אותן הציגרטות , המסמלות , כאמור , תורו...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים