שבעים פנים לשירה

כל הדרכים בספר "שירה" וכל צומתי הרעיונות בו מוליכים אל שירה , כי שירה היא " עיקר ספר 'שירה . "' ועם זאת השליך הסופר על שירה את הכינוי "בריה , "קלה דבר הנוגד לכאורה את מרכזיותה בספר . הביטוי "ברייה קלה" מוזכר במסכת גיטין : "יצתה בת-קול ואמרה לו ( לטיטוס : ( רשע בן רשע , בן בנו של עשיו הרשע , ברייה קלה יש לי בעולמי ויתוש שמה ... 'ובו עלה ליבשה ותעשה עמה מלחמה" ( גיטין , נ"ו . ( האגדה מספרת , כי אכן טיטוס פגע באותו יתוש , אך הלה חדר לחוטמו וניקר במוחו עד שנטרפה עליו דעתו ומת . הרבסט הוא זה הקורא לשירה 'ברייה , "קלה מבלי לעמוד על משמעות הכינוי לאשורו . מן ההקבלה שירה-יתוש משתמעת ההקבלה הרבסט-טיטוס , השופכת אור על דמותו של הרבסט כמי שמסב חורבן על עמו , והפעם באמצעות אותה "ברייה , "קלה היא שירה . את מקומה של שירה בחיי הרבסט ניטיב להבין אם נבחן את מגוון פרצופיה ; או-אז נבין את מלוא הסכנה הגלומה באותה '' ברייה . "קלה שירה היא דמות אלגורית מורכבת , שבעים פנים לה , שבעים פרצופים המעולפים בשבעים צעיפים , המאובקים באבקת הסוואה , שהיא נושאת עמה תמיד בילקוטה . ואלה הפרצופים שנייחד עליהם את הדיבור : ...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים