דוקטור הרבסט אדם מדעי

המושג מדע מצוי במקורות כשם נרדף לחכמה והוזכר בין הבקשות שביקש שלמה המלך מאת : 'ה "כי אתה המלכתני על עם רב כעפר הארץ , עתה חכמה ומדע תן לי ואצא לפני העם הזה ואבואה ... ויאמר אלקים לשלמה יען אשר היתה זאת עם לבך ... ותשאל לך חכמה ומדע אשר תשפט את עמי אשר המלכתיך עליו , החכמה והמדע נתון לך"י . במשמעות דומה מצוי המושג מדע במדרש , כפי שמסתבר מדברי ה' לאדם : "בשביל שנתתי לך מדע יותר מן הבהמה ומן החיה ומן העופות אתה מחרף ומגדף לפניי" המושג , "מדע" בעל הקונוטציה החיובית , מקבל משמעות שלילית בתמונת לשון ' אדם , "מדעי שעגנון טבעה בספר , "שירה" בו הוצג המדע כדוחק את מקומה של 1 ו הי"ב א , י- 'ט '' ב 2 מד '' ר קהל' "גם במדעך" הדת וכיורשה בקרב הקהילייה המדעית של מורי האוניברסיטה העברית , שהרבסט הוא בחזקת נציגם . נאום הפתיחה של נגיד האוניברסיטה לכבוד שנת הלימודים החדשה הוא אחד הביטויים של אותה תפיסה מוטעית של המדע , שהביאה להבקעת חומות היהדות ולפריצת גדריה . הנגיד , רב רפורמי לשעבר , קורא למזיגה בין מדעי היהדות ומדעי הרוח והטבע , קריאה , שהיא סיסמת התבוללות מובהקת והצופנת בחובה סכנת כלייה של היהדות . ...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים